อินทราเน็ตIntranet คืออะไร

อินทราเน็ตIntranet คืออะไร อินทราเน็ตคือระบบเครือข่าย บริการ และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เหมือนอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม มีการเผยแพร่ให้ใช้โดยสมาชิกขององค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของแต่ละธนาคาร หรือสร้างระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อศาลากลาง ฯลฯ ทั่วประเทศด้วยระบบเครือข่ายภายใน ให้บริการคล้ายกับอินเทอร์เน็ตเกือบทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้เข้าถึงได้เฉพาะบุคคลภายในองค์กรเท่านั้น ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรจึงเป็น “อินทราเน็ต” แม้ว่าจะยังไม่ได้รับความนิยมในชื่อนี้ก็ตาม ระบบอินทราเน็ตมีหลายชื่อ รวมถึงเครือข่ายแคมปัส อินเทอร์เน็ตท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กร

ในขณะที่อินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจและองค์กรต่างๆ เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อโฆษณา ขาย ซื้อของ และชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตระหว่างเครือข่ายภายนอก บางองค์กรได้สร้างระบบบริการข้อมูลภายในองค์กรของตนเอง โดยเปิดเผยบริการของตนตามที่มีอยู่ในโลก จุดประสงค์ที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ตคือเพื่อให้บริการแก่บุคคลภายในองค์กร ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรจึงเรียกว่า “อินทราเน็ตเครือข่าย” และเป็นเครือข่ายอินทราเน็ต มันกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปี 1996 แต่ในความเป็นจริง ผู้คนใช้ชื่อนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 4 ปีที่แล้ว การแพร่กระจายของระบบอินทราเน็ตมีความก้าวหน้า และในสมัยแรก ๆ ก็มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น เครือข่ายแคมปัส อินเทอร์เน็ตท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กร นาข้าว และถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน intranet คือ อะไร

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การใช้อินทราเน็ตเป็นการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างจำกัด ส่วนใหญ่มีอยู่ในเครือข่ายของหน่วยงานเท่านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมต่ออินทราเน็ตระบบของคุณกับอินเทอร์เน็ตได้ สิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้อินทราเน็ตสามารถใช้ทั้งอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกัน รับหรือใช้ข้อมูลภายนอก แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลและข้อมูลภายในองค์กรโดยการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่ใช้บนอินเทอร์เน็ต โมเดลสำคัญที่มีอยู่สำหรับอินทราเน็ตที่ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังบุคลากรจากทุกแผนกเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลและสื่อสารกันได้คือการใช้ระบบเว็บเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศภายในอินทราเน็ต . สามารถให้ข้อมูลในรูปแบบข้อความ เสียง ภาพนิ่ง หรือวิดีโอ เครื่องมือที่ราบรื่นและใช้งานง่ายโดยการรวมบริการข้อมูลอื่นๆ เช่น การถ่ายโอนไฟล์อีเมลและกระดานข่าว

อินทราเน็ตช่วยเปลี่ยนวิธีการประมวลผลเอกสารจากวิธีการแจกจ่ายซ้ำแบบเดิม ข้อมูลทรัพยากรบุคคล เช่น ข่าว ประกาศ รายงาน ไดเรกทอรีภายใน ฯลฯ หากผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลเมื่อจำเป็น ส่งผลต่อกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ในอนาคต ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดต้นทุนได้มาก ด้วยการวางแผนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม องค์กรจึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครือข่ายอินทราเน็ตเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ต เครือข่ายเอกซ์ทราเน็ต เรียกว่า เครือข่ายเอกซ์ทราเน็ต เป็นเครือข่ายอินทราเน็ตที่เข้าถึงได้ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารระหว่างกัน แทนที่จะใช้โดยตรงระหว่างเครือข่ายอินทราเน็ตเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในการใช้ประโยชน์จากบริการอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ใช้ประโยชน์สูงสุด ของมัน อินทราเน็ต หมาย ถึง

อินทราเน็ตIntranet คืออะไร แตกต่างจาก INTERNET  อย่างไร

อินทราเน็ตIntranet คืออะไร หมายถึงเครือข่ายส่วนตัวที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงต้องเข้าสู่ระบบจากระบบที่ได้รับการพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นนิติบุคคลส่วนตัว อินทราเน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP สำหรับการรับส่งข้อมูลเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลนี้สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย และฮาร์ดแวร์เครือข่ายสายสัญญาณที่แตกต่างกันไม่ใช่องค์ประกอบหลักของอินทราเน็ต อย่างไรก็ตาม มันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ในการทำให้อินทราเน็ตของคุณทำงานได้ดี อินทราเน็ตยังเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานอีกด้วย ใช้ภายในเท่านั้นคำจำกัดความของอินทราเน็ตได้อธิบายไว้แล้วในบทความข้างต้น ต่อมา ฉันจะอธิบายความแตกต่างระหว่างอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต

 • อินเทอร์เน็ตนำเสนอข้อมูลจำนวนไม่รู้จบที่ทุกคนสามารถเห็นได้ แต่ข้อมูลอินทราเน็ตจะไหลเวียนทั่วทั้งองค์กร
 • ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ในทางกลับกัน อินทราเน็ตอนุญาตเฉพาะการตรวจสอบผู้ใช้เท่านั้น
 • อินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งองค์กร ในทางกลับกัน อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนตัวของบริษัทหรือสถาบัน
 • ทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ แต่อินทราเน็ตอาจถูกจำกัด เพื่อเข้าใช้บริการ
 • อินทราเน็ตปลอดภัยกว่าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสามารถควบคุมและจำกัดการใช้งานได้

คุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ในเวลาเดียวกัน แต่ความเร็วในการโหลดไฟล์ขนาดใหญ่จากเว็บไซต์แตกต่างกันไป สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและดีกว่าการโหลดจากอินเทอร์เน็ต นี่คือข้อดีของอินทราเน็ต เพราะจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ ถ้าอินทราเน็ตของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์มักจะอนุญาตให้คุณควบคุมและจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตบางประเภทโดยผู้ดูแลระบบความปลอดภัยภายในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น ห้ามเข้าชมเว็บไซต์ลามกหรือตรวจสอบผู้ใช้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์ยังป้องกันบุคคลภายนอกจากอินเทอร์เน็ตไม่ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างของเครือข่ายอินทราเน็ตหรือเว็บอินทราเน็ต เช่น อินทราเน็ตของธนาคาร หรือเชื่อมต่อศาลากลางของระบบเครือข่ายบริษัททั่วประเทศ intranet หมาย ถึง

ประโยชน์ของ และการใช้งาน INTRANET

อินทราเน็ตIntranet คืออะไร ข้อดีของอินทราเน็ตในปัจจุบัน อินทราเน็ตถูกนำไปใช้โดยหลายองค์กร สามารถสรุปได้ดังนี้

 • เป็นสากลที่จะใช้ในด้านการสื่อสาร ผู้ใช้อินทราเน็ตสามารถส่งข่าวสารในรูปแบบต่อไปนี้: อีเมลมาตรฐานสากลระหว่างเพื่อนร่วมงานในองค์กรและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หน่วยงานภายนอก
 • อินทราเน็ตเป็นมาตรฐานเครือข่าย คุณสามารถเลือกได้ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานยอดนิยมสำหรับการใช้งานตลอดจนอินเทอร์เน็ต
 • ต้องใช้เงินลงทุนน้อยกว่า มีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงกับที่ใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายและราคาต่ำ ต้นทุนโครงข่ายจึงเป็นต้นทุนการลงทุนของระบบอื่น
 • ความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีที่ใช้ได้รับการทดลองและทดสอบและปรับปรุง จนวางใจได้
 • การแสดงสามารถถ่ายทอดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อความ ภาพ และเสียง

ทุกวันนี้ บริษัทใหญ่ๆ ในประเทศต่างๆ นำเทคโนโลยีอินทราเน็ตมาใช้อย่างกว้างขวางภายในองค์กรของตน หากองค์กรของคุณต้องการผู้ดูแลระบบไร้สายหรือระบบเครือข่ายอินทราเน็ต เรายินดีให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับองค์กร สำนักงาน หอพัก โรงแรม โรงงาน บ้านพัก หน่วยงานราชการ ฯลฯ Wi-Fi เราให้บริการติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อสิ้นสุดรอบการติดตั้งทั้งการเชื่อมต่อแบบมีสายภายใน (LAN) และไร้สาย (Wifi)

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์รวมถึงบริการเดินสาย นอกจากนี้เรายังมีบริการตั้งค่าระบบ ระบบการจัดการจุดเชื่อมต่อใช้เพื่อจัดการการใช้งานอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้รบกวนการทำงาน มีระบบระบุรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ต้องการ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณ การปฏิบัติงานด้านเทคนิคการดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ การจัดการระบบไอที และประสบการณ์ด้านเครือข่าย สนใจรับข้อเสนอบริการที่ครอบคลุมภายในองค์กร เครือ ข่าย อินทราเน็ต

การกระจาย Informantion

อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไม่ได้เป็นของใครเลย และคุณสามารถควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใครทำได้ แต่เครือข่ายอินทราเน็ตมีเจ้าของเสมอ และจัดการโดยองค์กรหรือบุคคลที่เป็นเจ้าของ เพื่อใช้งาน คุณสามารถเชื่อมต่ออินทราเน็ตของคุณกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ในเวลาเดียวกัน แต่ความเร็วจะแตกต่างกันเมื่อคุณใช้งาน การโหลดไฟล์ขนาดใหญ่จากเว็บไซต์อินทราเน็ตนั้นเร็วกว่าการโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาก ประโยชน์ของอินทราเน็ต สำหรับองค์กร คือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่

การทำให้ข้อมูลบริษัทง่ายต่อการค้นหาและใช้งานเป็นจุดประสงค์หลักของอินทราเน็ต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดการเนื้อหาข้อมูลภายในองค์กรอย่างเหมาะสม การใช้ข้อมูลสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ข้อมูลอย่างเป็นทางการ
 • ข้อมูลกลุ่ม
 • ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
 • ข้อมูลทางการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของบริษัท ที่ใช้ในประวัติบริษัท
 • ข้อมูลกลุ่ม เช่น กลุ่ม/แผนก ข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องภายในกลุ่มโครงการ

Collaborative Hands ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความคิดและการจัดการงาน วิธีนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีการส่งเอกสารถึงกันแบบเดิมๆ เช่น การถ่ายเอกสารและการส่งแฟกซ์ ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ เช่น ข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดการและ การใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ของทักษะเพื่อความสำเร็จ สามารถใช้สนับสนุนงานในแผนกต่างๆ คุณได้รับข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับงานของคุณ การรวบรวมข้อมูลทุกประเภทและการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระเบียบจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลของคุณ สิ่งนี้ต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น ให้ความคล่องตัวในการทำงาน อินทราเน็ตIntranet คืออะไร

อุปสรรคของการทำอินทราเน็ตและการทำเว็บบริษัท

มีหลายบริษัทและแม้แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จที่ใช้อินทราเน็ต บางบริษัทล้มเหลว มีหลายสาเหตุ แต่สรุปได้ดังนี้

 • ผู้บริหารไม่ใส่ใจและไม่ประสานงานอย่างจริงจัง พนักงานไม่กระตือรือร้นในการใช้ระบบ
 • ข้อมูลในระบบล้าสมัย บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือ
 • ปัญหาความช้า ผู้ใช้ใช้เวลามากในการรอข้อมูล
 • ข้อมูลไม่น่าสนใจ ใช้งานยาก ขาดเครื่องมือช่วยในการเข้าหาข้อมูล

ดังนั้น ผู้จัดการควรระมัดระวังในการจัดหาระบบอินทราเน็ตที่พัฒนาแล้วที่สามารถประสบความสำเร็จได้ นโยบายหลักคือการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และเตรียมการ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างแข็งขัน สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะร่วมมือ ซึ่งสะท้อนถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมด้วยการสนับสนุนอย่างจริงใจจากฝ่ายบริหารอินทราเน็ตIntranet คืออะไร

การออกแบบระบบอินทราเน็ต

การออกแบบระบบอินทราเน็ต นอกจากระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีระบบเชื่อมโยงการออกแบบที่เรียกว่า “ระบบอินทราเน็ต (Intranet)” ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเช่นอินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ต) แต่แตกต่างตรงที่อินทราเน็ตคือลิงก์ที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะเครือข่ายภายในองค์กร ดังนั้น การอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นสมาชิกขององค์กรได้เฉพาะการใช้งานที่แตกต่างกัน การออกแบบหน้าเว็บก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันด้วย บทนี้อธิบายหลักการออกแบบระบบ อินทราเน็ตและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบพื้นฐานอินทราเน็ต ระบบอินทราเน็ตคือลิงค์เครือข่ายที่มีลักษณะเหมือนกับระบบอินเทอร์เน็ต แต่แตกต่างจากระบบอินทราเน็ต นี่คือระบบปิดที่จำกัดขอบเขตของผู้ใช้โดยอนุญาตให้เข้าถึง: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่เน้นการเชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลก แต่สำหรับสมาชิกหรือพนักงานภายในบริษัทเท่านั้น ไม่มีข้อจำกัดใด ๆ เกี่ยวกับขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้ทั่วโลกอินทราเน็ตIntranet คืออะไร

เน้นการทำงานร่วมกัน (เวิร์กกรุ๊ป) ของสมาชิกภายในองค์กรระบบอินทราเน็ต ผู้อ่านบางคนอาจรู้จักระบบอินทราเน็ตโดยใช้ชื่ออื่น เช่น เครือข่ายแคมปัส เครือข่ายองค์กร เครือข่ายท้องถิ่น ฯลฯ ระบบอินทราเน็ตใช้เพื่อให้ข้อมูลและข้อมูลภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูลโดยอนุญาตให้สมาชิกในองค์กรของคุณที่อยู่เบื้องหลัง ในการรับหรือประสานงานในการเข้าถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหลักแทนการจัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสาร คอมพิวเตอร์หลักทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต และยังช่วยลดปัญหาการอัพเดทอีกด้วย คุณสามารถบันทึกทรัพยากรสำหรับจัดเก็บเอกสารและข้อมูลได้ ทั้งสองไซต์รองรับการทำงานระหว่างผู้ใช้ภายในแยกกัน ในบางองค์กร พนักงานภายในและผู้ใช้ภายนอกที่เป็นลูกค้าอย่างชัดเจน (ผู้ใช้ภายนอก) เชื่อมต่อระบบอินทราเน็ตเป็นไซต์เดียวกันกับอินเทอร์เน็ตในบางองค์กร เรียกว่า “ระบบเอกซ์ทราเน็ต” และนอกองค์กร

ความรู้ทั่วไป

ทฤษฎีในเรื่องโลกแบนที่อยู่ตรงกลางจักรวาล

ทฤษฎีในเรื่องโลกแบนที่อยู่ตรงกลางจักรวาล หนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าจะรวมถึงความเชื่อที่ว่าโลกแบนด้วย สิ่งที่หลายคนในหลายประเทศเชื่อว่าโลกของเราไม่มีทรงกลมดังที่นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว แต่จะแบนเหมือนจานหรือแผ่นดิสก์ ดังที่กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในคัมภีร์ศาสนาโบราณ แม้แต่นักปรัชญาชาวกรีกก็สามารถพิสูจน์ได้ตั้งแต่

Read More »

ทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดของโลก

ทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดของโลก เมื่อปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้น จะกลายเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับหลายๆ คน อาจมีคำอธิบายกระแสหลักที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือ แต่ในขณะเดียวกัน ก็มักจะมีกลุ่มต่างๆ

Read More »

ทฤษฎีของผลกระทบจากการสื่อสารโดยเดล คาร์เนอกี้

ทฤษฎีของผลกระทบจากการสื่อสารโดยเดล คาร์เนอกี้ การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ เราจำเป็นต้องแบ่งปันและรับข้อมูลในทุกด้านของชีวิต แต่เราไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นเพื่อฟังเรา การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานและการบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุดสามารถทำได้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงาน

Read More »

ทฤษฎีการเลื่อนของเวเกเนอร์

ทฤษฎีการเลื่อนของเวเกเนอร์ ทฤษฎีนี้ได้รับการพัฒนาโดยฟรานซิส เบคอน ในศตวรรษที่ 19 เมื่อเขาศึกษาแผนที่โลกและแนะนำว่าถ้าอเมริกาใต้และแอฟริกาถูกผลักเข้าด้วยกัน พวกมันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้

Read More »

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และความสามัคคีกับสังคมไทย หรือคนไทยและวัฒนธรรมยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาและเป็นผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ

Read More »

การควบคุมการหายใจ

การควบคุมการหายใจ การหายใจปกติถูกควบคุมโดยระบบประสาท ศูนย์ทางเดินหายใจเกี่ยวกับไขกระดูกและพอนไทน์ยังถูกควบคุมโดยสารเคมีในเลือด เช่น ความเป็นกรด-ด่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ H+, CO2,

Read More »